556 411 551

GYNEKOLOGICKO PORODNICKÁ AMBULANCE

DOVOLENÁ

Termín: 8.07.2019 - 19.07.2019
Zastupuje:
Kde:
Kontakt:
᫘ࣙ

INFO

Lékař: MUDr. Ida Bauková
Telefon: 556 411 553, 608 718 989
Email: mudr.baukova@seznam.cz
Web:www.mudrbaukova.cz

ORDINAČNÍ HODINY

Pondělí: 13:00-16:00 pouze obj.

MUDr. Holubová

Úterý: 08:00-12:00 poradna 13:00-15:30 pouze obj.

MUDr. Holubová

Středa: 07:00-12:00 13:00-17:00

MUDr. Bauková

Čtvrtek: 07:00-12:00 poradna 13:00-15:30

MUDr. Bauková

Pátek: 07:00-13:00

MUDr. Bauková (jen na objednávku)