556 411 551

GYNEKOLOGICKO PORODNICKÁ AMBULANCE

᫘ࣙ

INFO

Lékař: MUDr. Ida Bauková
Telefon: 556 411 553, 608 718 989
Email: mudr.baukova@seznam.cz
Web:www.mudrbaukova.cz

ORDINAČNÍ HODINY

Pondělí: 13:00-16:00 pouze obj.

MUDr. Škanderová, pouze na objednávku

Úterý: 07:00-12:00

MUDr. Bauková, pouze na objednávku

Středa: 07:00-12:00 13:00-16:00

MUDr. Bauková, pouze na objednávku

Čtvrtek: 07:00-12:00 poradna 13:00-16:00

MUDr. Bauková, pouze na objednávku

Pátek: 07:00-12:00

MUDr. Bauková, pouze na objednávku