556 411 551

PRAKTICKÝ LÉKAŘ

INFO

Lékař: MUDr. Karolína Vašicová
Telefon: 556 403 249

ORDINAČNÍ HODINY

Pondělí: 7:00-11:00 akutně nemocní, neobjednaní 11:00 - 13:00 objednaní, kontroly DPN, OSSZ, prevence atd.

Poslední pacient ošetřen 30 min. před koncem pracovní doby.

Úterý: 7:00-11:00 akutně nemocní, neobjednaní 11:00-13:00 objednaní, kontroly DPN, prevence atd.

Poslední pacient ošetřen 30 min. před koncem pracovní doby.

Středa: 12:00-14:30 akutně nemocní 14:30-18:00 pro objednané pracující

Poslední pacient ošetřen 30 min. před koncem pracovní doby.

Čtvrtek: 7:00-11:00 akutně nemocní, neobjednaní 11:00-13:00 objednaní, kontroly DPN, prevence atd.

Poslední pacient ošetřen 30 min. před koncem pracovní doby.

Pátek: 7:00-11:00 akutně nemocní, neobjednaní 11:00-13:00 objednaní, kontroly DPN, prevence atd.

Poslední pacient ošetřen 30 min. před koncem pracovní doby.